TITLE

DESCRIPTION

1

VEDENÍ
ŠKOLY

2

PEDAGOGICKÝ
SBOR

3

PRAKTICKÁ
PRACOVIŠTĚ

4

OSTATNÍ
KONTAKTY

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace

 

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda (zkrácený název)

 

Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín

 

IČ: 47274654

 

DIČ: CZ47274654

 

IZO: 047274654

 

RED IZO: 600010228

 

tel.: 412 524 692

 

e-mail: info@libverdadc.cz

 

ID datové schránky: mjrztbu

VEDENÍ ŠKOLY

Ing. Libor Kunte, Ph.D.

ředitel školy
tel.: +420 603 859 653
e-mail: reditel@libverdadc.cz

Renata Nedbalová

asistentka ředitele
tel.: 412 524 692, 734 445 730
e-mail: nedbalova@libverdadc.cz

Ing. Jan Brom

zástupce ředitele
e-mail: brom@libverdadc.cz

Bc. Radek Kubíček, MBA

pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.: +420 585 155 100
e-mail: kubicek.dpo@2kconsulting.cz

PEDAGOGICKÝ SBOR

Adéla Bartošová

adela.bartosova@centrum.cz

Mgr. Ctirad Bednář

e-mail: bednar@libverdadc.cz

Ivana Coufalová

asistent pedagoga

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková

vedoucí učitel odborné praxe
e-mail: fojtikovao@seznam.cz

Ing. Jaroslav Jašek

e-mail: jasek@libverdadc.cz

Mgr. Daniel Jetel

e-mail: danieljetel@seznam.cz

Ing. Barbora Kmochová

e-mail: arabek@seznam.cz

Ing. Filip Kvasnička

e-mail: filipxkvas@seznam.cz

Ivana Nováková

e-mail: novakova@libverdadc.cz

Ing. Lubomír Rajf

instruktor autoškoly
tel.: 602 521 232
e-mail: lubomir.rajf@seznam.cz

Mgr. Lenka Školníková

e-mail: skolnikova@libverdadc.cz

Dana Tichá

e-mail: danat@centrum.cz

Ing. Ivana Vaňková

výchovný poradce
konzultační hodiny: út, st 14:00 – 14:30, po dohodě i před vyučováním
kabinet č. 117
tel.: 770 185 522
e-mail: vankova@libverdadc.cz

Jan Vašíček

tel.: 778 474 350
e-mail: vasicek088@gmail.com

Ing. Veronika Venclová Ph.D.

e-mail: kytlice@centrum.cz

Bc. Vít Veselý

Ing. Martina Žoldáková

e-mail: martina.zoldakova@seznam.cz

Ing. Alice Boháčová

e-mail: aliceg@email.cz

MVDr. Lucie Citová

mateřská dovolená

Pavlína Eflerová

vedoucí ovocných školek
tel.: 775 419 978
ovocneskolkylibverda@seznam.cz

Jana Hlaváčová

e-mail: janahlava65@seznam.cz

Bc. Lukáš Jehlička

e-mail: l.jehlicka@seznam.cz

Mgr. Olga Klaudyová

e-mail: olga.klaudyova@seznam.cz

Ing. Pavlína Kunteová

e-mail: palivo5p@seznam.cz

PaedDr. Vladimír Medek

e-mail: vladimir.medek@mms.cz

MVDr. Alena Píšlová

e-mail: alena.pislova@seznam.cz

Ing. Žaneta Šebestová

e-mail: sebestova@libverdadc.cz

Bc. David Šubrt

Mgr. Petra Tomková

e-mail: pet.tomkova@seznam.cz

Mgr. Karina Vašinová, Ph.D.

e-mail: karinakori@seznam.cz

Mgr. Ivana Vávrová

školní metodik prevence
tel.: 773 738 091
e-mail: mivaco@seznam.cz

Ing. Jitka Veselá

e-mail: jitkaves@seznam.cz

Bc. Karolína Žáčková

e-mail: karol.capova@centrum.cz

PRAKTICKÁ PRACOVIŠTĚ

Pavlína Eflerová

vedoucí ovocných školek
tel.: 775 419 978
ovocneskolkylibverda@seznam.cz

Bc. Zuzana Jarešová

pedagog volného času
tel.: 737 758 238
e-mail: z.jaresova@seznam.cz

Ivan Veselý

vedoucí okrasných školek
tel.: 412 524 505
e-mail: zahradlibverda@volny.cz

Jana Hlaváčová

botanická zahrada
tel.: 412 524 692
e-mail: janahlava65@seznam.cz

Bc. Alena Némová

vedoucí prodejny Azalka
tel.: 775 419 979
e-mail: azalka@libverdadc.cz

Ladislava Vítková

vedoucí sadovnického střediska
tel.: 731 483 890
e-mail: vitkovala@libverdadc.cz

OSTATNÍ

Michaela Anderlová

vedoucí vychovatelka DM
tel.: 412 524 515
anderlovalibverda@seznam.cz

Pavla Kosinová

mzdová účetní
e-mail: kosinovap@libverdadc.cz

Pavel Müller

instruktor autoškoly
tel.: 775 866 193

Lenka Pavláková

hospodářka
tel.: 739 752 989
e-mail: pavlakova@libverdadc.cz

Lucie Svobodová

administrátor veřejných zakázek, pokladní
e-mail: svobodova@libverdadc.cz

Karel Horký

instruktor autoškoly

Alena Kosinová

účetní
e-mail: kosinova@libverdadc.cz

Petra Kryštofová

vychovatelka DM
tel.: 412 524 515

Vladislava Novotná

vedoucí stravování
tel.: 728 549 083
e-mail: novotnav@libverdadc.cz

Ing. Lubomír Rajf

instruktor autoškoly
tel.: 602 521 232
e-mail: lubomir.rajf@seznam.cz