Základní informace

Verze pro tisk

Historie Svazku obcí Novoborska sahá do roku 1998, kdy vzniklo „Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ postupem podle ustanovení §§ 20f až 20j občanského zákoníku. Základním impulsem k tomuto kroku byla iniciativa zastupitelstev obcí v okolí Nového Boru, vycházející z potřeby společně řešit problémy stabilizace a dalšího rozvoje spolu sousedících měst a obcí, které svým rozsahem, finanční náročností, odbornými požadavky a všeobecným významem překračují rámec jedné i více obcí.

„Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska“ se v roce 2001 přeměnilo postupem podle zákona o obcích na „Svazek obcí Novoborska“, jehož obecným předmětem činnosti, zakotveným ve stanovách, je koordinace postupu při realizaci společných záměrů, ochrana a prosazování společných zájmů a vytváření předpokladů pro vyvážený rozvoj zájmového území svazku, při aktivním využívání evropských, přeshraničních národních a krajských rozvojových programů.

V rámci České republiky se mikroregion Novoborska nachází v severním výběžku okresu Česká Lípa, z podstatné části na území Lužických hor, když svou severní hranicí sousedí se Spolkovou republikou Německo – Svobodnou spolkovou zemí Sasko. Jediným sousedním okresem je Děčín.

Údaje prezentující mikroregion - stav k 2012:

 • Statistická jednotka: NUTS 2 SV
 • Kraj (do budoucna NUTS 3): Liberecký
 • Okres: Česká Lípa
 • Počet obcí: 18
 • Počet částí obcí: 53
 • Počet katastrálních území: 38
 • Města v řešeném území:
  • Cvikov
  • Kamenický Šenov
  • Nový Bor
  • Česká Lípa
 • Vzdálenost do sídla kraje Liberce v km: 30 – 70
 • Vzdálenost do hlavního města ČR Prahy v km: 80
 • Počet obyvatel k 31.12.2012: 64.183
 • Rozloha mikroregionu: 27.076 ha
 • Nadmořská výška v m n.m.:
  • nejnižší bod – Nový Bor (Pihel) cca 280 m n.m.
  • nejvyšší bod – Luž 792,9 m n.m.
 • Chráněné oblasti:
  • CHKO České středohoří
  • CHKO Lužické hory
 • Charakteristika území: převážně svažité a členité až horské, na jihu zčásti rovinné
 • Počet železničních tratí:
  • Nymburk – Rumburk
  • Děčín – Jedlová – Varnsdorf (jen přetíná ř.ú.)
  • Liberec – Česká Lípa
  • Česká Kamenice - Kamen.Šenov (příležitostná)
 • Hraniční přechody (turistické):
  • Krompach – Hain
  • Krompach – Jonsdorf
  • Dolní Světlá – Jonsdorf
  • Dolní Světlá – Waltersdorf