Zahajovací odborná konference v Lohse

Verze pro tisk

logo Evropský fond pro regionální rozvojlogo Cíl 3/ Ziel 3

Dne 24.9. 2014 se na obecním úřadě obce Lohsa uskutečnila zahajovací odborná konference v rámci projektu zvaném "Společná řešení pro původní péči o krajinu" z programu Cíl 3/ Ziel 3 k podpoře přeshraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Obsahem odborné konfrerence bylo představení věcného stavu projektu na obou partnerských stranách. Ze strany německého kooperačního partnera (obce Lohsa) bylo informováno o studii k „Modernizaci hlavních toků k regulaci hospodaření s vodou v předhůří“ a k „Zachování a obnově historického krajinného rázu a stromořadí“. Starosta obce Lohsa, pan Witschas, přitom nejdříve vysvětlil potřebnost projektů. Hlavním cílem je zpracování strategií projektů i sestavení plánu potřebných opatření. V návaznosti pak pan Alte, z inženýrské kanceláře Alte, prezentoval aktuální posouzení skutečného stavu v místě a vyhodnocení soustav kanálů i stav alejí v oblasti obce Lohsa.

Ze strany českého partnera a lead partnera v jedné osobě (Svazek obcí Novoborska) bylo informováno o přípravě odborného posudku v rámci přípravy návrhů na protipovodňová opatření a v rámci provedení pasportizace zeleně a stromů a na území našich členských obcí. V návaznosti na to pak pan Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., z firmy SafeTrees představil ukázku webové aplikace MyTrees a webového portálu, ve kterých budou získaná data v digitální podobě.

V návaznosti na konferenci následovala prohlídka místa týkající se modernizace hlavních toků v místní části Driewitz i historických stromořadí v místní části Litschen.

Závěrečná mezinárodní konference a také prezentace výsledků obou partnerů se bude konat 27.11.2014 v Novém Oldřichově.

Autor: Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku

Zahajovací odborná konference v Lohse