Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska

Verze pro tisk

Projekt je realizován z Operačního programu Životní prostředí z prioritní osy 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

logo OPŽP

V rámci tohoto projektu byly vybudovány místní informační systémy (rozhlasy), instalována srážkoměrná čidla a hladinoměrné prvky pro kontrolu výšky toků, byly zhotoveny digitální povodňové plány.

Autor: Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku