Trasy pro pěší turistiku

Verze pro tisk
Evropská turistická trasa - mapaEvropská turistická trasa - mapaEvropská turistická trasa - mapaEvropská turistická trasa - mapa

Buková

Křížový buk - horské sedlo, název připomíná těžké boje za sedmileté války (r. 1757). Ustupující pruské vojsko, které po prohrané bitvě u Kolína ustupovalo přes Českou Kamenici a Chřibskou k severu, bylo v okolí Studence a Lísky přepadeno částí rakouské armády. Velká část z 486 padlých pruských a 163 rakouských vojáků byla pohřbena na lesní mýtině v sedle pod Javorem. Společný hrob byl označen křížem umístěným na statném buku u cesty, podle něhož se paseka začala nazývat U Křížového buku (stejně se dnes nazývá i méně známé rozcestí na západním úpatí Jedlové).
Křížek, připomínající hrob padlých vojáků, byl vždy upevněn na některém ze vzrostlých stromů u hájovny a je dodnes udržován. Po roce 1995 byl na loučce vedle silnice vztyčen nový kříž z dřevěných trámů.

Javor – vrchol (692,9 m.n.m.)

Naučná stezka Okolím Studence, část trasy naučné stezky v délce je součástí etapy. Stezka je zaměřena na Lužické lesy a význačné geomorfologické útvary.

Ovčácký vrch - vrchol (623 m.n.m.) leží severovýchodně od obce Horní Prysk.

Horní Prysk – obec, prvně zmíněna roku 1515, leží v údolí Pryského potoka. Dnes vyhledávaná rekreační oblast. V obci barokní kostel sv. Petra a Pavla.

trasa Buková

Lužická

Dolní Světlá-Waltersdorf – turistický hraniční přechod

Luž – znělcová hora, nejvyšší vrchol Lužických hor (792,9 m.n.m.), jímž prochází státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Dříve nazývána Spitzberg (Špičák) nebo Mittagsberg (Polední hora), protože při pohledu z Waltersdorfu stojí slunce přesně v poledne právě nad vrcholem. Roku 1909 hora prvně česky nazvána v Kafkově průvodci - Luž. Na vrcholu byla roku 1823 vybudována Karlem Bedřichem Matthesem skromná dřevěná hospoda. Rozvoj turistiky podnítil výstavbu malé rozhledny a postupné rozšíření původní hospody na velkou turistickou chatu, která byla provozována od roku 1879. Za dosud nevyjasněných okolností vyhořela v roce 1946 a k obnově již nedošlo. Dnes Luž poskytuje nádherný panoramatický výhled.

Hornická naučná stezka Údolí Milířky – značená stezka informující o důlní činnosti, která zde probíhala již od roku 1474. Okruh 4,5 km dlouhý.

Tolštejn – původně strážní hrad vznikl na přelomu 12. a 13. století opevněním dvou skalisek. V době třicetileté války hrad vypálen a pobořen. Na zřícenině vybudoval J. J. Münzberg hostinec ve švýcarském stylu s tančírnou. Skaliska propojil můstkem. Z původního hradu zachovány zbytky štítové zdi a věže. Dnes vyhlídka a restaurace.

Jedlová – znělcová hora, třetí nejvyšší vrchol Lužických hor (774,2 m.n.m.). Původní jedlový porost nahradil listnatý, převážně buk. Kamenná, 23m vysoká rozhledna byla postavena roku 1891. Posléze zde kníže Ferdinand Kinský vybudoval hostinec (v provozu do r. 1943). Po 2. světové válce objekty značně chátraly. Rozhledna byla zrekonstruována a znovu otevřena 3.7.1993, restaurace o dva roky později. Vedle rozhledny byla r.1997 postavena 49m vysoká kovová věž převaděče signálu mobilních telefonů.

Konopáč – 676, m.n.m. divoce rozeklané skalisko, poskytující výhled na Lužické hory.

trasa Lužická

Mařenická

Mařenice – osada, prvně zmíněná v r. 1372. Na návrší uprostřed obce stojí kostel sv. Máří Magdaleny, který nechala postavit (r. 1699-1714) vévodkyně Františka Toskánská. U mostu přes Svitávku stojí trojsoší (z r.1831-1833), které představuje sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a ukřižovaného Krista.
kostel sv. Máří Magdaleny

Babiččin odpočinek – místo pro odpočinek před výstupem na Hvozd.

Hvozd – významný dvouvrcholový znělcový hřbet (749,3 m.n.m.) leží na státní hranici mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Do roku 1946 na jižním vrcholu proti sobě stály dvě restaurace, kdy česká vyhořela. Německá chata s rozhlednou slouží dodnes. Z české strany je přístupná pouze vyhlídková plošina.
Hvozd

Tisy – poblíž cesty z Hvozdu na Krompach se nachází tři chráněné tisy. Stáří nejstaršího je odhadováno na cca 550 let – pravděpodobně nejmohutnější a nejstarší tis v České republice.

Krompach – převážně rekreační obec se sklářskou historií (sklárna, cca od r.1549 do r.1700). Uprostřed obce stojí pozdně barokní kostel 14 sv. pomocníků z roku 1782.

trasa Mařenická

Sklářská

Panská skála – nejznámější ukázka sloupcovité odlučnosti čedičové horniny vulkanického původu (597 m.n.m.). Tvořena pěti až šestibokými sloupci o průměru 20-40 cm, o délce až 12 m. Připomíná píšťaly varhan, proto rovněž nazývána Varhany. Nejstarší geologická rezervace u nás, vyhlášena již r.1895.
Panská skála
Kamenický Šenov – proslulé sklářské město. V muzeu jsou jedinečné sbírky rytého skla a expozice svítidel. Dnes průmyslová výroba ve městě převážně zaměřena na svítidla a optické sklo.
Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově
Nový Oldřichov – obec jihozápadně od Kamenického Šenova s nejrozsáhlejším muzeem hasičské techniky v Čechách.
Hasičské muzeum

Klučky – 642 m.n.m., nejvyšší vrcholek čedičového asi 3 km dlouhého hřebene. Na severním svahu se nachází bývalý čedičový lom, jehož stěny jsou tvořeny pravidelně vyvinutými svisle stojícími kamennými sloupy.

Nový Bor – známé malebné město, které po celém světě proslavila zručnost zdejších sklářů a výtvarníků, se spoustou malých skláren a dílen, zaměřených na výrobu foukaného, malovaného, broušeného i rytého skla. Z velkých podniků mezi nejznámější patří společnosti Crystalex a Egermann. Historii sklářství mapuje zdejší muzeum.

Sloup v Čechách (obec) – vyhledávaná rekreační oblast, historicky spjata se zdejším skalním hradem. V roce 1730 nechal postavit J.J.M. Kinský v obci zámek, dnes slouží jako domov pro seniory (veřejnosti nepřístupný). Severozápadně od zámku kaple sv. Jana Nepomuckého (r.1738). V obci kostel sv. Kateřiny (první zprávy již z r.1327, posléze výrazné přestavby), barokní mariánský sloup (r.1694) a sousoší Kalvárie (r.1740).

trasa Sklářská

Sloupská

Sloupský hrad – pískovcový masivní blok cca 100 m dlouhý, 60 m široký a 35 m vysoký se zbytky barokní poustevny. Skalní masiv osídlen již v mladší době kamenné (konec 3. tis. př.n.l.). Původní hrad patrně vybudoval Čeněk z Oybina ke konci 13. století, roku 1445 byl hrad pobořen. Dnes na vrcholu menší komplex objektů a vyhlídková terasa se sochou poustevníka Samuela Görnera s dalekohledem.

Lesní divadlo – pozůstatky divadla z roku 1921, umístěného v komplexu pískovcových skal.

Slavíček – čedičový vrch 534,8 m.n.m. se zajímavými skalními útvary.

Modlivý důl – poutní místo s vytesanou kapličkou do pískovcové skály z konce 18. století.

Záhořínská kaple – zděná kaplička z r. 1740, postavena na místě dřívějšího barokního sloupu.

Ortel – 553,9 m.n.m.; vrch s mohutnými skalními stěnami a skalkami, dříve považován za pohanské kultovní místo, údajně pro vykonávání poprav. Další pověst hovoří o skřítcích, kteří zde bydleli a na plochém znělcovém kameni na vrcholku si pekli chleba.

Cvikov – město, známé tradiční výrobou oděvů, polygrafických strojů, replik historického skla aj. Pro výhodné bioklimatické podmínky jsou v přilehlém okolí města umístěny léčebny zaměřené na plicní a dýchací onemocnění.

Údolí samoty – cca 2 km dlouhé zalesněné údolí s vyčnívajícími pískovcovými skalami.

trasa Sloupská

Svorská

Radvanecký rybník – rybník vyhledávaný především k rekreaci a koupání.

Havraní skály – pověstí opředený pískovcový komplex sedmi skal. Nejmohutnější, na níž vedou vytesané schody, poskytuje nádherný výhled.

Klíč – výrazný znělcový a trachytový kužel (759,4 m.n.m.) s nezalesněnou skalnatou plošinou, díky níž poskytuje vynikající kruhový výhled. Roku 1967 zde byla vyhlášena státní přírodní rezervace o rozloze 9 ha. Pod sedlem se nachází mohutné prameny vody.
Klíč

Rousínov – osada s převážně roubenými stavbami. Kulturní památka – polozřícený mlýn s klasickými koly a náhony.

Milštejn – skalní pískovcový masiv se zbytky středověkého hradu. Podle pověsti je ve zdejších dutinách dosud neobjevený poklad.

Naděje (jeskyně) – 30m dlouhá, 2-4m široká a 6m hluboká jediná ledová jeskyně v Čechách. Díky znemožnění cirkulace vzduchu a takřka konstantní teplotě (kolem nuly) po celý rok, dosahují ledové náteky, stropní střechýly i podlahový led mocnosti 0,5-2m. Jeskyně v současnosti není přístupná.

Naděje (přehrada) – přehrada vybudovaná v roce 1938 pro pohon pily se zvláštně modrozelenou barvou hladiny. Kamenná hráz dosahuje výšky 8m a délky 92m.

Křížová věž – pověstmi opředená vysoká pískovcová skála s železným křížem na vrcholu.

Trávník – podhorská, zejména rekreační obec.

trasa Svorská

Tento projekt nazvaný "Evropská turistická trasa" byl podpořen z Fondu malých projektů INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa a spolufinancován z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

logo Evropské unielogo Euroregionu Nisa