Svor

Verze pro tisk

Základní údaje o obci:
obec v kraji čedičů
nadmořská výška: 435 m n. m.
počet obyvatel: 669 (2013)
okres: Česká Lípa
znak obce Svor

Správní celek:
Rousínov, Svor

Kontakt:
Obec Svor
Svor 195, 471 51 Svor
telefon: 487 751 522
email: svor@obecsvor.cz
www.obecsvor.cz

Autobusové spojení:
Nový Bor, Rumburk, Cvikov

Vlakové spojení:
Česká Lípa, Rumburk

Stručně z historie:
Nejstarší údaj o Svoru pochází z roku 1395. V té době byli obyvatelé zcela závislí na obživě, kterou jim skýtaly hluboké lesy (drvoštěpové, výroba dřevěného uhlí, kolomazi a sazí). Původní srubová kaple postavená v r. 1745, byla později přestavěna na kostelík. Svor náležel k panství Zákupskému. Nejstaršími doloženými majiteli byli Berkové z Dubé a Lípy. Málo je známo, že panství vlastnil po 14 let syn Napoleona Bonaparta, jenž musel žít v Rakousku pod dohledem císaře Františka I. V po-slední čtvrtině minulého století nestačilo využívání půdy k obživě místního obyvatelstva, což mělo za následek rozvoj domácích prací(pletení, tkalcovství). Kolem roku 1880 byla založena sklárna ve Svoru. Dodávání palivového dřeva pro hutě se stalo obživou pro mnoho místních obyvatel. V hutích se z počátku vyrábělo jen menší sklo do oken, záhy se však začalo vyrábět sklo tyčové, duté, a sklo v podobě polotovaru, které se dále zušlechťovalo broušením, rytím a malováním a to ve velké míře také v Rousínově.

Rekreace - sport - výlety:
Obec leží v kopcovitém terénu, uprostřed lesů. Řada turistických stezek nabízí tu nejkrásnější turistiku. Možnost výstupu na vrch Klíč(760 m n.m.), návštěvy zříceniny hradu Milštejna, vodní nádrže Naděje, historického mlýna v Rousínově. V zimních měsících lze použít tyto cesty jako lyžařské stopy. Možnost využití lyžařského vleku u rekreačního střediska Starline. Pro zdatnější možnost provozování cykloturistiky.

Stravování a ubytování:
Pension Yveta (487 751 838)
Pension Pod Klíčem (487 751 531)

Historické zajímavosti:
Jako pozoruhodný údaj lze uvést, že v r. 1910 dosáhl počet obyvatel Svoru 1475. V roce 1898 došlo k vybudování „vysokopramenného vodovodu“ a zavedení elektřiny r.1914. V roce 1866 se začala stavět železniční trať z Bakova nad Jizerou do Rumburku, která vede přes Svor. Hornatý terén si vyžádal mnoho náročných zemních staveb. Jednou z nich je železniční násep ve Svoru, který má výšku 15m. Při volbě názvu „Svor“ došlo k omylu, neboť hornina tohoto názvu se na jeho území nevyskytuje.