Svazek obcí Novoborska patří mezi úspěšné žadatele o dotace

Verze pro tisk

Ani během letních měsíců nezahálíme - v současné době máme kromě běžné agendy, která je spojená s chodem svazku obcí, na starosti realizaci několika projektů podpořených různými dotačními tituly. Zde je přehled projektů v realizaci:

1.) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb) - dotace z Evropského sociálního fondu, projekt vede Svaz měst a obcí ČR

2.) Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku (Kompostéry pro Novoborsko), dotace z Operačního programu životního prostředí

3.) Společně rozvíjíme přeshraniční region Lužické a Žitavské hory, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

4.) Burza nápadů - dvě země - mnoho nápadů - nová partnerství, dotace z Fondu malých projektů Euroregionu Nisa

5.) Údržba Lužickohorské magistrály 2017/2018 (zimní období), dotace z rozpočtu Libereckého kraje

A protože se zaměřujeme také na sociální služby v regionálním měřítku, tak nás těší, že náš projektový záměr "Sociální služby na Novoborsku bez bariér" prošel kladně hodnocením a čekáme jen na vydání rozhodnutí o přidělené dotaci.

S velkým očekáváním máme ve hře ještě projekt na prezentaci destinace Lužické hory a také záměr na revitalizaci zeleně ve členských obcích svazku.

Lužické hory, foto Marek Jirsák