Společná řešení pro původní péči o krajinu

Verze pro tisk

Projekt Společná řešení pro původní péči o krajinu / Gemeinsame Lösungen für die ursprünliche Landschaftspflege je realizován z operačního programu pro přeshraniční spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká republika - Sasko (ZIEL3/C/3.1.00/13.00406).
logo Evropský fond pro regionální rozvojlogo Cíl 3/ Ziel 3
Číslo projektu: 100186263

Popis projektu:
Cílem projektu je rozvíjení přeshraniční spolupráce místních samospráv v oblasti péče o krajinu, zaměřené především na problematiku ochrany a obnovy historické krajiny při současném zachování charakteru kulturní krajiny. Budou hledány společné návrhy konkrétních opatření pro řešení daných problémů.

Stromové aleje, háje ovocných stromů a stromy solitéry vytvářely vzhled místních částí obce Lohsa i jednotlivých obcí Svazku obcí Novoborska. Vlivem stáří jednotlivých stromů a také vlivem životního prostředí (bouře, zatížení sněhem apod.) došlo k výraznému prořídnutí těchto krajinotvorných prvků. Stanovené plánování a tvorba historického uspořádání krajiny klade důraz na vyvážený poměr sídelních ploch a volných prostranství.

Stromy v majetku měst a obcí jsou prvkem, který na jednu stranu často definuje jejich vzhled a na straně druhé se jim často dostává jen velmi rámcová pozornost a péče. Zodpovědnost za stav stromů jednoznačně zůstává na zástupcích města či obce (starostovi), ale kontrola jejich stavu a rozhodování o jejich ošetření či kácení často vyžaduje odborný přístup, který se vymyká možnostem samosprávy. Zpracování komplexní inventarizace stromů je v současné době chápané jako základní nástroj, který umožňuje nejen provádění potřebných typů ošetření, ale který je základem adekvátní kontroly majektu, kterou musí v případě jakékoliv škodní události každý vlastník prokázat.

Projekt je koncipován jako zcela zásadní krok v této oblasti, jehož realizace povede k racionalizaci přístupu k velmi cenné složce životního prostředí. Vzhledem k významnému krajinotvornému efektu stromořadí a hodnotných stromů přispěje i k obnově historické krajiny oblasti v návaznosti na charakter kulturní krajiny na opačné straně hranice.

Dne 24.9.2014 proběhlo společné setkání obou partnerů v obci Lohsa, jednalo se o odbornou konferenci, na které byl představen stav projektu na obou partnerských stranách.Dne 5.11.2014 proběhlo společné setkání obou partnerů projektu, tentokrát na české straně, ve Sloupu v Čechách. Na tomto společném setkání byl prezentován aktuální stav projektu na obou partnerských stranách, sděleny informace ke společným úkolům a organizována společná mezinárodní konference. Závěrem došlo i k diskusi o plánovaných společných projektech pro další projektové období 2014 - 2020 a postupu k přípravě podkladů.


Autor: Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku

Podrobnější informace o projektu a o jeho zájmovém území, výstupy projektu a odkazy na webové stránky, které se zabývají péčí o krajinu, najdete na krajina.novoborsko.cz