Sociální služby na Novoborsku bez bariér

Verze pro tisk

Svazek obcí Novoborska bude v blízké době uskutečňovat projektový záměr, jehož cílem je koordinace procesu plánování sociálních služeb na Novoborsku a zajištění jejich financování. Žádost o dotaci byla v rámci Operačního programu zaměstnanost podpořena a získaná podpora ve výši 1 163 987,50 Kč tvoří 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Již od listopadu 2017 začne v Novém Boru pracovat koordinátor sociálních služeb, jehož úkolem bude zpracování Strategie financování sociálních služeb na Novoborsku a v návaznosti na tuto činnost zpracování a vyhodnocení akčních plánů pro léta 2018 – 2019 spolu s přípravou podkladů pro zpracování strategického dokumentu rozvoje sociálních služeb na Novoborsku v letech 2021 – 2025. Koordinátor bude v rámci vykonávaných činností spolupracovat s Libereckám krajem, členskými obcemi svazku, povede pracovní skupinu komunitního plánování, která na Novoborsku již několik let pracuje ve spolupráci se subjekty zabývajícími se sociální činností a které jsou jednou z hlavních cílových skupin tohoto projektu.
Výstupem projektu po jeho realizaci bude zajištění přístupu všech občanů k registrovaným sociálním službám na Novoborsku a pro poskytovatele sociálních služeb se zjednoduší přístup k finanční spoluúčasti obcí, která sice není ze zákona povinností, ale je žádoucí k zajištění poskytování sociálních služeb pro občany obcí.