Sociální služby na Novoborsku

Verze pro tisk

Svazek obcí Novoborska je aktivně zapojen do řešení problematiky sociálních služeb na celém svém území. V rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", který probíhal v období 11/2013-10/2015, vznikl strategický dokument "Strategie území SO ORP Nový Bor", jehož jedna část se zabývala sociální oblastí.
V roce 2015 vznikal ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor "Třetí komunitní plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na období 2016-2020", který reaguje na legislativní změny, současný stav a potřeby občanů Novoborska. Tento dokument je živý a otevřený. Pravidelně bude probíhat jeho aktualizace a vyhodnocení tak, aby byl schopen reagovat na případné změny a potřeby občanů Novoborska. Zásadně by měl přispět k vytvoření systému kvalitních, dostupných a efektivních sociálních služeb.
V 1. čtvrtletí roku 2016 byl vytvořen Akční plán sociálních služeb na rok 2016. Během roku se ve všech pracovních skupinách, především v koordinační skupině komunitního plánování, bude sledovat průběh jeho plnění. Vyhodnocení Akčního plánu proběhne v 1. čtvrtletí následujícího roku a s ním bude spojena také tvorba akčního plánu pro další období, aktualizace Katalogu sociálních služeb i základní sítě sociálních služeb v území (aktualizace příslušných tabulek z Komunitního plánu).