Radvanec

Verze pro tisk

Základní údaje o obci:
obec ležící v jižním podhůří Lužických hor
nadmořská výška: 260 m n.m.
počet obyvatel: 159 (2013)
okres: Česká Lípa

Kontakt:
Obec Radvanec
Radvanec 75, 473 01 Nový Bor
telefon: 487 753 551
email: radvanec@iol.cz
www.radvanec.cz

Správní celek:
Maxov, Radvanec

Autobusové spojení:
Nový Bor, Česká Lípa, Cvikov

Pošta:
473 01 Nový Bor

Stručně z historie:
Obec se rozkládá v jižním podhůří Lužických hor a její obytná zóna je umístěna podle Dobranovského potoka, který vtéká do Radvaneckého rybníka. Nejstarší zmínka se vztahuje k roku 1384. Poloha obce umožňovala obyvatelům věnovat se zemědělské činnosti. V pozdějších letech to byl rozvoj tkalcovství a sklářství. Ještě počátkem tohoto století se v Radvanci sklo rylo, malovalo a vodního pohonu Radvaneckého potoka využívala nejen sklářská brusírna, ale i mlýn na mletí obilí. Roku 1870 byla postavena místní škola. Výstavbou nových silnic, zejména v 19. století, se obec dostala mimo hlavní dopravní spoje a to byl jeden z důvodů, proč se z obce stala vyhledávaná rekreační oblast.

Slavní rodáci:
Ludvík Gerthner - obchodník, sklářské technologie (1724 -1800)
Antonín Hoffmann - rytec skla (1799 -1889)

Rekreace - sport - výlety:
V minulosti byla obec spolu s okolím situována, jako rekreační oblast. Rekreační zařízení v menším rozsahu je možné využívat i dnes. V okolí obce je možné absolvovat velmi zajímavé turistické procházky, zejména ve směru na Havraní skály (pískovcové útvary), Údolím Samoty, výstupy na okolní kopce lužických hor - Ortel, Klobouk, ale i ve směru na Cvikov a Svor. Nejbližší okolí také umožňuje výlety na kolech s celou rodinou. V letní sezóně je možnost koupání v Radvaneckém rybníku, který je znám pod názvem koupaliště Sloup. Menší vodní nádrže v nejbližším okolí jsou využívány zejména pro letní tábory.

Stravování:
restaurace U Mlejna (602 865 073)
PIZZERIE (777 946 068)

Ubytování:
rekreační objekty (celoroční provoz):
OS TOK Maxov (487 753 034)
rekreační objekty (letní provoz):
Karned Děčín (chatky) (487 753 552)
Rekreační středisko Radvanec
Středisko údržby silnic Ústí n/L
PIZZERIE (777 946 068)
Horolezecká ubytovna Josef Rybička

Historické zajímavosti:
Nejzajímavější dominantou obce je kaple sv. Antonína, jejíž stavba byla dokončena v r. 1818, ale také řada reliéfů, které jsou vytesány ve skalních pískovcových útvarech, přímo v obci, ale i v okolních lesích. Zajímavostí je, že lesní hřbitov v Novém Boru ležel na pozemcích patřících Radvanci, taktéž radvanecký rybník je dnes nazýván sloupským koupalištěm.