Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu Nisa

Verze pro tisk

Projekt byl realizován z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa SN - CZ.

logo Euroregion Nisa

logo Evropský fond pro regionální rozvojlogo Cíl 3/ Ziel 3

Číslo projektu: 0399.02/120510/CZ.4/2/03

Předmětem projektu bylo technické plánování, individuální výroba a instalace tříjazyčných (německo-česko-polských) panoramatických tabulí na vyhlídkách v Přírodním parku „Žitavské hory“ na německé straně a v Lužických horách (mikroregiony Novoborsko a Podralsko) na české straně. Na tabulích jsou vyznačeny výrazné vrcholy a místa, které jsou v okolí vyhlídky vidět. Aktivity byly koordinovány třístranným česko-německým grémiem.

Das Inhalt des Projektes war die technische Planung, individuelle Herstellung, sowie die Aufstellung bzw. Anbringung von dreisprachigen (deutsch-tschechisch-polnisch) Panoramatafeln auf den Aussichtspunkten im Naturpark Zittauer Gebirge auf deutscher Seite und im Lausitzer Gebirge (Mikroregionen Novoborsko und Podralsko) auf tschechischer Seite. An den Tafeln sollen die jeweils im Umkreis zu sehenden markanten Berge und Orte bezeichnet werden. Die Aktivitäten wurden durch ein dreiseitiges tschechisch-deutsches Gremium koordiniert.

U Kapličky Střední vrch Lipka
Chrastná Vyhlídka u kostela Skalický vrch
U křížku Tisový vrch Dědovy kameny
Na Stráži Hraběnčina vyhlídka Maxmiliánova vyhlídka
Hřebenka Pod Borským vrchem Jelení skok
Havraní skály Klíč Dutý kámen
Schillerova vyhlídka Kalvárie Luž

Autor: Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku