Okrouhlá

Verze pro tisk

Základní údaje o obci:
Obec ležící v severním výběžku Českého středohoří
nadmořská výška: 385 m n.m.
počet obyvatel: 550 (2013)
okres Česká Lípa
výměra obce: 424,11 ha.

Kontakt:
Obec Okrouhlá
Okrouhlá č.p. 36, 473 01 Nový Bor
telefon: 487 726 605
email: ou_okrouhla@raz-dva.cz
www.ouokrouhla.cz/

Autobusové spojení:
Nový Bor, Česká Lípa

Stručně z historie:
Okrouhlá, obec vzdálená jeden kilometr od Nového Boru, sklářského města těšícího se světové proslulosti, na jižní straně horského hřebenu v severním výběžku Českého středohoří. Vznikla za tak zvané druhé kolonizace, počátkem 16. století. První datovaný zápis názvu obce, totiž „ves a les jménem Scheibe“ pochází z roku 1543. Patřila k panství novozámeckému, postupně tedy Anně ze Salhausenu, pánům z Vartemberka a Albrechtovi z Valdštejna. Po slavném, leč nenasytném vojevůdci, zavražděnému v Chebu r. 1634 připadla Kounicům, kteří Okrouhlou vlastnili až do dvacátého století.

Rekreace - sport - výlety:
Obec leží v krajině vhodné pro provozování pěší turistiky a cykloturistiky. V zimních měsících je možné použít tyto trasy jako běžecké stopy.

Stravování: restaurace:
restaurace Okrouhlá 36 (487 722 479)

Historické zajímavosti:
Výroba i zušlechťování skla se staly pro Okrouhlou tradičním vývozním artiklem. Úspěšný podnikatel, majitel malírny skla a zhotovitel chrámových oken Karel Meltzer vybudoval r. 1893 v dolní části obce neobvyklou pseudogotickou stavbu, šestiboký objekt z pískovcových kvádrů s opěrnými pilíři, lomenými okny a nízkou střechou, která jeho závodu sloužila jako vzorkovna. Námětem soch na sloupech byly alegorie Průmyslu a Hospodářství.