Nový Bor

Verze pro tisk

Základní údaje o obci:
město nacházející se na rozhraní Českého středohoří a Lužických hor
nadmořská výška: 360 m n. m.
počet obyvatel: 12.004 (2013)
okres: Česká Lípa
znak města Nový Bor

Správní celek:
Nový Bor, Arnultovice, Bukovany, Janov, Pihel

Kontakt:
Město Nový Bor
náměstí Míru 1, 473 01 Nový Bor
telefon: 487 712 311
email: podatelna@novy-bor.cz
www.novy-bor.cz

Autobusové spojení:
Děčín, Liberec, Česká Lípa, Cvikov, Kamenický Šenov, Správní celek: Bukovany, Janov, Pihel, Arnultovice, Nový Bor

Stručně z historie:
Osada vznikla v místech lesních hvozdů a vřesovišť, které jí daly i jméno Haida - Vřesoviště. I když se v prvopočátcích hlavním způsobem obživy stalo zemědělství a textilní výroba, v průběhu 18. století nastal rozvoj řemesel související s rozvojem sklářství a obchodu se sklem. Velký význam pro rozvoj měla výstavba císařské silnice Praha-Rumburk-Žitava, na jejíž výstavbě měl značný podíl hrabě Kinský, který se rozhodl využít výhodné polohy obce a přenést ekonomické středisko do Boru. Dne 26. února 1757 povýšila císařovna Marie Terezie Nový Bor na město. Současný vzhled města, pravoúhlá komunikační síť, je dílem inženýra E. Kleinwächtera z II. poloviny 18. století. Slavní rodáci: Bedřich Egermann - vynálezce sklářských technik - zejména červené lazury (1777-1864) - významný občan, Josef Jaroslav Kalina - obrozenecký básník (1816 -1847), RNDr. Jaromír Špaček - pedagog, fotograf na sklářské škole (1911-1988)

Rekreace - sport - výlety:
Pro své terény je město vyhledáváno pro letní i zimní rekreaci. Provozují se především tradiční sporty, pěší turistika v hezkém prostředí s mnoha značenými stezkami, lyžování, cykloturistika, či závody v orientačním běhu. Po celý rok je možné využívat spor-tovní halu, v letních měsících koupaliště, tenisové a volejbalové kurty.

Stravování:
restaurace Flamingo 732 141 880
restaurace Arnultovice 487 754 353
restaurace Culinária 487 722 193
restaurace Verona 487 725 430
restaurace Sorrento 487 722 314

Ubytování:
Parkhotel 487 723 157
Penzion a restaurace Verona 487 725 430
pension Pihel
Grandhotel Pražák 487 715 555
privát „Koňáková“ 602 872 055
Penzion a restaurace Arnultovice 487 754 353
Penzion Renata 487 728 107
Penzion a restaurace Sorrento 487 722 314

Významné slavnosti:
Mezinárodní sklářské sympózium
Mariánská pouť (srpen)
Pivní slavnosti (září)
Crystal chór - vystoupení pěveckých sborů
5 denní mezinárodní závody v orientačním běhu Bohemia
Závody horských kol (1. května)
Sklářské slavnosti

Historické zajímavosti:
Výroba a zušlechťování skla umožnila městu vybudovat rozsáhlé občanské a technické vybavení.

Návštěvníci si mohou prohlédnout:
chrám Nanebevzetí Panny Marie, vysvěcený 14. srpna 1792, postavený v urbanistickém stylu,
sklářské muzeum - patrový empírový dům s mansardovou střechou z r. 1804. Expozice muzea představuje sklo od 17. století do současnosti a formou názorných modelů sklářských dílen seznamuje se sklářskou výrobou,
domy B.Egermanna - měšťanské domy z druhé poloviny 18. stol.,
za zmínku stojí Navrátilův sál na jehož výzdobě se podílela dílna Josefa Navrátila působící ve své době na zámku v Zákupech,
sklo provází vznik a historii Nového Boru. Mimo velkých závodů, je ve městě a jeho okolí řada malých hutí a dílen na výrobu a zušlechťování skla, které si může návštěvník prohlédnout a v případě zájmu sklářské výrobky i zakoupit,
sklářskou galerii Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvkové organizace