Lužické a Žitavské hory bez hranic

Verze pro tisk

Projekt byl realizován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj EU, prostřednictvím Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3.

logo Euroregion Nisa

logo Evropský fond pro regionální rozvojlogo Cíl 3/ Ziel 3
Číslo projektu: 0553.00/020511/CZ.4/1/03

Prostředí Lužických a Žitavských hor představovalo v minulosti území neprostupných pohraničních hvozdů s řadou dominantních vrcholů sopečného původu a malebných údolí. Dnes je to již kulturní krajina, formovaná po staletí člověkem s vesnicemi se zachovalou lidovou architekturou. Převážná část území leží v CHKO Lužické hory nebo na území nejmenšího přírodního parku Saska, Žitavských hor. Přes vrcholovou partii Lužických hor prochází rozvodí Severního a Baltského moře, hřeben současně tvoří i výrazný povětrnostní předěl. Oblast nabízí celou řadu kulturních památek, muzea s expozicemi nejen zejména tradiční sklářské výroby.
Turisticky atraktivní oblast má hustou síť turistického a cykloturistického značení, umožňující aktivní prožití dovolené pro všechny kategorie, od rodin s dětmi až po náročné turisty či cyklisty. Bizardní pískovcové útvary nabízejí i náročné horolezecké terény. Svoje místo si najdou i milovníci vodní rekreace a sportů.

Pro úspěšnou realizaci projektu byla sestavena česko německá pracovní skupina, která jednala o koncepci a obsahu a vzhledu informačního materiálu. Starostové členských obcí Svazku obcí Novoborska a obce Oybin se setkali při slavnostním předání informačního materiálu. Realizace projektu prohloubila spolupráci členských obcí Svazku obcí Novoborska a obce Oybin v oblasti rozvoje cestovního ruchu a komunální politiky. Při setkáních pracovních skupin i při slavnostním předání materiálu na setkání starostů Novoborska a obce Oybin si aktéři vyměnili zkušenosti s prací na projektech pro rozvoj cestovního ruchu a zhodnotili průběh a výsledky projektu.

Svazek obcí Novoborska a obec Oybin se dlouhodobě zaměřují na rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti Lužických a Žitavských hor. V rámci projektu „Lužické hory a Žitavské hory bez hranic“ byl vytvořen informační materiál s nabídkou turistických cílů společného území. Materiál byl vytištěn v počtu 5000 ks v českém jazyku a 3000 ks v německém jazyku.

Informační materiál je dostupný široké veřejnosti v informačních střediscích Novoborska a obce Oybin a ve všech členských obcích Svazku obcí Novoborska.

Titulní obal Sloup v Čechách Oybin Luckendorf Nový Bor