Kompostéry pro Novoborsko již brzy!

Verze pro tisk

Od první zprávy o připravovaném záměru přispívajícího ke zlepšení třídění odpadu v domácnostech na Novoborsku uplynula již delší doba a záměr dostal díky činnosti Svazku obcí Novoborska reálnější podobu. Žádost o dotaci na dodávky kompostérů pro domácnosti v devíti obcích Novoborska byla v rámci programu OPŽP podpořena Státním fondem životního prostředí, a tak se mohou těšit téměř v patnáctistech domácnostech NAPŘÍČ NOVOBORSKEM na nové kompostéry o objemu 675 – 2000 l.

Obce Okrouhlá, Polevsko a Skalice u České Lípy získají navíc dle svého požadavku štěpkovače a Slunečná pořídila pro své občany spolu se štěpkovačem i drtič.

Jednotlivým domácnostem budou kompostéry dodávány v podzimních měsících. O přesném datu budou informováni prostřednictvím obecních a městských úřadů.
Svazku obcí Novoborska, jež je nositelem projektu a realizoval i výběrové řízení, bylo Státním fondem životního prostředí vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 7 567 394, 45 Kč. Celkové náklady projektu a skutečná výše dotace bude upřesněna na základě skutečně vynaložených a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu. Již teď je však jasné, že celková předpokládaná hodnota projektu se díky realizovanému výběrovému řízení ponížila o několik set tisíc korun.

Kompostéry budou po dobu udržitelnosti projektu (5 let) v majetku Svazku obcí Novoborska. Domácnosti je budou moci využívat během této doby bez omezení na základě Smlouvy o výpůjčce s obcí, kde žijí.