Kompostéry pro Novoborsko

Verze pro tisk

Svazek obcí Novoborska získal v roce 2017 dotační prostředky na projekt Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku, jehož hlavní aktivitou bylo pořízení kompostérů pro občany zapojených členských obcí svazku.
Tato informace byla zveřejněna na jaře a následně bylo nutné celou záležitost zadministrovat a kompostéry pořídit, vypsat řádné výběrové řízení a vzhledem k nutnosti dodržení zákonných lhůt, bylo možné kompostéry rozdat občanům do výpůjčky až na sklonku roku 2017. Tomu však předcházela příprava smluv o výpůjčce mezi Svazkem obcí Novoborska a fyzickou osobou (občanem obce). Poskytovatel dotace jasně vymezil ve svých podmínkách, která fyzická osoba může kompostér do zápůjčky obdržet.
Kompostéry nebyly občanům darovány, ale pouze zapůjčeny na dobu pěti let, s právy a povinnostmi uvedenými v uzavřené smlouvě. Po uplynutí této doby přejdou do jejich vlastnictví.
V současné době není možné přidělit další kompostéry nad rámec poskytnuté podpory.
Celkové způsobilé výdaje akce podpořené z Operačního programu Životní prostředí činí 8 752 777 Kč. Dotace EU 7 439 860 Kč. Vlastní podíl žadatele 1 312 917 Kč.

Ing. Jan Sviták, předseda Svazku obcí Novoborska