Informační zpravodaj Svazku obcí Novoborska

Verze pro tisk

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vydal Svazek obcí Novoborska třetí číslo Informačního zpravodaje. Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství.

Termín dalšího vydání zpravodaje: jaro 2018.

Příloha: