Historie činností svazku

Verze pro tisk

AKTIVITY SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB PRO ROZVOJ NOVOBORSKA (1998 - 2002)

1998

Založení a vznik Sdružení právnických osob pro rozvoj Novoborska, příprava plánů činností na příští léta, příprava projektů ve finančně podporovaných projektech.

1999

Vytvoření jednoho pracovního místa pro manažera sdružení
Vybavení kanceláře sdružení – FMP Phare
Nákup a instalace infoboxů a infotabulí – FMP Phare
Studie dopravní obslužnosti - FMP Phare

2000

Studie proveditelnosti kanalizace – FMP Phare
Tisková publikace Průvodce Novoborska – FMP Phare
Aktivity společně s občanskými sdruženími proti výstavbě VN 110 kV

2001

SWOT analýza – POV + Phare
Operační program – POV + Phare
Studie cestovního ruchu – MMR
Aktivity společně s občanskými sdruženími proti výstavbě VN 110 kV

2002

1.1.2002 přeregistrace na SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA

AKTIVITY SVAZKU OBCÍ NOVOBORSKA (2002 - 2014 )

Přehled úspěšných projektů realizovaných z dotačních titulů:

2002

Cykloturistická mapa Novoborska – SFMP Phare CBC

2003

Informační střediska – SFMP Phare CBC
Údržba zeleně – MMR (POV)
Péče o drobnou architekturu – MMR (POV)
Obnova pramenů – MMR (POV)
Veřejné osvětlení – MMR (POV)
Oprava místních komunikací – MMR (POV)

2004

Informační materiál Sklářská stezka – SFMP Phare CBC
Údržba zeleně – GFLK (POV)

2005

Přeshraniční komunální spolupráce – SFMP Phare CBC
Evropská turistická cesta – Interreg IIIA
Údržba zeleně – GFLK (POV)
Poradce – GFLK (POV)

2006

Spolupráce informačních center – Interreg IIIA
Oprava drobné architektury – FI LK (POV)
Poradce – GFLK (POV)

2007

Dopravní značení – FI LK (POV)
Poradce – GFLK (POV)
Propagace Evropské turistické trasy – FMP (Cíl 3/ Ziel 3)

2008

Rekonstrukce drobné architektury – FI LK (POV)

2009

Úprava a údžba veřejné zeleně – GFLK (POV)
Projektová dokumentace k projektu Sportovně rekreační trasy Novoborska – GFLK
Volnočasové areály – ROP NUTS II Severovýchod (etapový projekt)
Vzdělávání starostů – MMR (POV)

2010

Volnočasové areály – ROP NUTS II Severovýchod (etapový projekt)
Úprava a údržba veřejné zeleně – GFLK (POV)
Panoramatické tabule na vyhlídkách Euroregionu NISA – FMP (Cíl 3/ Ziel 3)

2011

Lužické a Žitavské hory bez hranic – FMP (Cíl 3/ Ziel 3)
Úprava a údržba veřejné zeleně – GFLK (POV)
Úprava tratí Lužické magistrály – GFLK

2012

Rozvoj odborných dovedností – MMR (POV)
Úprava a údržba veřejné zeleně – GFLK (POV)
Úprava Lužickohorské magistrály – GFLK
Zažít vrcholy – OP Přeshraniční spolupráce Česko - Sasko (Cíl 3/ Ziel 3) (etapový projekt)

2013

Úprava Lužickohorské magistrály – GFLK
Zažít vrcholy – OP Přeshraniční spolupráce Česko - Sasko (Cíl 3/ Ziel 3) (etapový projekt)
Podpora meziobecní spolupráce - SMO ČR (ESF - OP Lidské zdroje a zaměstnanost) (etapový projekt)

2014

Zažít vrcholy – OP Přeshraniční spolupráce Česko - Sasko (Cíl 3/ Ziel 3) (etapový projekt)
Podpora meziobecní spolupráce - SMO ČR (ESF - OP Lidské zdroje a zaměstnanost) (etapový projekt)
Varovný protipovodňový systém (digitální povodňový plán a MIS) – SFŽP
Společná řešení pro původní péči o krajinu - SFŽP (OPŽP)
Lužická magistrála - dotace z rozpočtu Libereckého krajeFinanční přehled realizovaných projektů za období 2000 - 2014

Autor: Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku