Cykloturistická mapa

Verze pro tisk

V současné době prochází územím Novoborska téměř 170 km značených turistických cest a více než 150 km značených cyklotras. Trasy navazují na síť turistického značení, jak v sousední Spolkové republice Německo respektive Svobodném státě Sasko, pro jejichž propojení slouží tři turistické hraniční přechody, tak i na okolní turisticky zajímavé oblasti: na severozápadě území národního parku České Švýcarsko, na východě v podhůří Jizerských hor a Ještědského hřebene, na jihovýchodě Máchův kraj a na jihu oblast Kokořínska.

Cykloturistická mapaCykloturistická mapaCykloturistická mapaCykloturistická mapa

Seznam tras a cílů:

 1. Jezevčí vrch (665 m) - národní přírodní rezervace s výskytem chráněných rostlin a živočichů.
 2. Kostel svaté Máří Magdalény v Mařenicích - postavený v letech 1699 - 1714 je charakteristickým barokním dvouvěžovým chrámem.
 3. Krkavčí kameny - skupina pískovcových skal 1 km severně od Horní Světlé, těsně u státní hranice s Německem. Z vrcholové plošiny skalního suku (532 m) vyčnívá malá skalní věž se dvěma vrcholy o výšce 5 - 8 m nad plošinu.
 4. Luž - (793 m) - znělcová hora ležící 1,5 km od Horní Světlé, jejímž vrcholem prochází státní hranice se Spolkovou republikou Německo. Z vrcholu je jedinečný kruhový výhled.
 5. Sirný pramen - vydatné okrouhlé prameniště železité vody nacházející se nedaleko rozcestí U Jána. Bakterie žijící ve vodě shromaždují železité sloučeniny a vytváří kašovité rezavé shluky. K prameništi vede upravená stezka.
 6. Kaufmanův buk - vzrostlý památný buk pojmenovaný podle zákeřně usmrceného kupce, stojí na silničce z Horní Světlé na Novou Huť.
 7. cyklotrasa č. 21

 8. Klučky - nejvyšší vrcholek čedičového hřebene mezi Práchní a Polevskem. Na jeho svahu je dvoupatrový lom, jehož stěny jsou tvořeny svislými čedičovými sloupy.
 9. Panská skála - čedičový vrch vulkanického původu (597 m), který vystupuje z náhorní planiny (CHKO České Středohoří) je typický sloupcovou odlučností čediče. Pěti až šestiboké svislé sloupce jsou až 12 m vysoké o průměru 20 - 40 cm. Skála je národní přírodní památkou.
 10. Vyhlídka (596 m) - čedičový vrch s lyžařským vlekem.
 11. Farská louka - louka, která byla farní zahradou, se vyznačuje výskytem šafránu bělokvětého. Šafrány kvetou koncem března až začátkem dubna. Louka je přírodní památkou.
 12. cyklotrasa č. 211

 13. Dutý kámen - pískovcový hřbet mezi obcí Kunratice a Cvikov je přírodní památka z důvodu výskytu sloupcové odlučnosti pískovce.
 14. Martinovo údolí - léčebna pro TBC a respirační nemoci. Léčebné lázně s rašelinovými a sirnými koupelemi, vodní kůrou a parními lázněmi byly založeny roku 1834.
 15. Mlýn - historický mlýn s charakteristickými koly a náhony - - kulturní památka.
 16. Milštejn - zbytky středověkého hradu na skalním masivu z křemenného pískovce, který se používal k výrobě mlýnských kamenů a brusných kotoučů.
 17. cyklotrasa č. 3007

 18. Antonínovo údolí - osada pojmenovaná podle kapličky sv. Antonína Paduánského, která je vyhloubená ve skále.
 19. Křížová věž - pískovcová skalní věž s železným křížem na vrcholu, se nachází jihozápadně od osady Naděje.
 20. Křížový vrch (437 m) - poutní místo - vrch s kalvárií - se 14 zděnými kapličkami ze začátku 18. století a konce 19. století.
 21. Údolí samoty - dva kilometry dlouhé lesnaté údolí mezi obcemi Radvanec a Cvikov s vyčnívajícími pískovcovými skalami.
 22. Havraní skály - skupina pískovcových skalních věží s výškou až 20 m.
 23. Sklářské muzeum - Novoborské sklářské muzeum dokládá tradici zdejšího sklářství mnohými cennými exponáty od 17. století.
 24. Sloupský hrad - cca 35 m vysoký a cca 100 m dlouhý pískovcový masív s poustevnou.
 25. cyklotrasa č. 3053

 26. Svorský rybník - lesní rybník.
 27. Klíč - přírodní rezervace - 759 m vysoká znělcová homole. Ze skalnaté plošiny na vrcholu je nádherný panoramatický výhled na Lužické hory, Ještěd, Ralsko, České středohoří a kopce v Německu, za dobré viditelnosti i na Krkonoše.
 28. Okrouhlá - neobvyklá pseudogotická stavba v podobě šestibokého objektu z pískovcových kvádrů s opěrnými pilíři, lomenými okny a nízkou střechou, která sloužila jako vzorkovnice při výrobě a zušlechťování skla.
 29. Skalický vrch (483 m) - kopec s podzemními prostorami s 15 propojenými sály - chráněná oblast s výskytem netopýrů (nepřístupné).
 30. Svobodná Ves - obora pro chov dančí a jelení zvěře. Možnost vidění cca 30 ks zvěře v uzavřeném objektu.
 31. cyklotrasa č. 3054

 32. Hraniční přechod - trasa č. 3055 začíná na území ČR turistickým hraničním přechodem Krompach - Jonsdorf.
 33. Chráněné tisy - poblíž cesty vedoucí z Krompachu na Hvozd se nachází tři chráněné tisy. Stáří nejstaršího je odhadováno na cca 550 let.
 34. Hvozd (749 m) vysoký dvouvrcholový znělcový vrch ležící na státní hranici s Německem. Z české strany je přístupný vrchol s vyhlídkou na krajinu obou států.
 35. Skála smrti - 15 m vysoký pískovcový reliéf zobrazující rytíře na koni a dívku padající ze skály vytvořili v r. 1910 místní umělci.
 36. Svitava - pískovcové jeskyně vzniklé těžbou písku, místo filmování mnoha pohádek.
 37. cyklotrasa č. 3055

 38. Hasičské muzeum - technické muzeum hasičské techniky se nachází v Novém Oldřichově s vystavenými exponáty z období 18. století.
 39. Rozsocha (583 m) - skalnatý suk tvořený olivinickým čedičem se sloupcovitou odlučností. Ze skály je pěkný výhled na České středohoří, České Švýcarsko, Děčínský Sněžník a na německé kopce.
 40. Sklářské muzeum - stálá expozice tradičního sklářství a lustrárenství je umístěna v Kamenickém Šenově.
 41. Pustý zámek - vrch s ukázkou vodorovného rozpadu znělce je přírodní památkou.
 42. Riedelova jeskyně - rozlehlý podzemní prostor vytvořený těžbou pískovce.
 43. Polevský vrch (626 m) - rozlehlý znělcový vrch na severozápadě obce Polevsko s rozsáhlým výhledem.
 44. Radvanecký rybník - na rozhraní obcí Radvanec a Sloup v Čechách se rozkládá rybník vyhledávaný v letním období především pro koupání.
 45. Ortel (554 m) - vrch s mohutnými skalními stěnami a skalkami s deskovitou odlučností leží asi 1,5 km severozápadně od obce Lindava.
 46. cyklotrasa č. 3056

 47. Zámecký vrch (536 m) - pískovcový kužel leží na cestě z Heřmanic na Krompach.
 48. Babiččin odpočinek - turistický odpočinek před výstupem na Hvozd.
 49. Jánské kameny - skupina čedičových skal uspořádaných do vodorovných čtyř až šestibokých čedičových sloupců.
 50. Hraniční přechod - trasa je na české straně ukončena turistickým hraničním přechodem Krompach - Hain.
 51. cyklotrasa č. 3060

 52. Přehrada Naděje - vybudovaná v roce 1938 pro pohon pily. Kamenná hráz je dlouhá 92 m a vysoká 8 m. Hladina vody má v létě zvláštní modrozelenou barvu.
 53. Ledová jeskyně - puklinová jeskyně 6 - 30 m dlouhá, ve které je znemožněna cirkulace vzduchu a díky celoroční teplotě blízké bodu mrazu se zde udržuje téměř po celý rok ledová vrstva.
 54. Hraniční přechod - turistický hraniční přechod Dolní Světlá - Waltersdorf.
 55. Brazilka - mokřadní louka s výskytem vzácných druhů rostlin (masožravá rosnatka okrouhlolistá) a ohrožených druhů živočichů je doplněna krátkou naučnou stezkou.
 56. cyklotrasa č. 3061

 57. Cikánská jeskyně - uměle vytesaná jeskyně při těžbě písku.
 58. Lesní divadlo - pozůstatky lesního divadla umístěného v komplexu pískovcových skal pocházejí z roku 1921.
 59. Svojkovský hrádek - pozůstatky Svojkovského hradu z období před rokem 1370. (Není přístupné.)
 60. Modlivý důl - údolí pískovcových skal zakončené poutním místem - kapličkou vytesanou do skály, která pochází z konce 18. století. V roce 1836 byla kaple vyzdobena gotickým portálem.
 61. Záhořínská kaple - zděná kaplička sv. Františka Serafinského postavená v roce 1740 stojí na lesní křižovatce mezi kopci Šišák a Slavíček.
 62. cyklotrasa č. 3062