Chotovice

Verze pro tisk

Základní údaje o obci:
obec v kraji pískovců
nadmořská výška: 300 m n. m.
počet obyvatel: 164 (2013)
okres: Česká Lípa

Správní celek:
Chotovice

Kontakt:
email: starosta.obecchotovice@seznam.cz
telefon: 773 976 006
www: http://www.obecchotovice.cz/

Autobusové spojení:
Nový Bor, Sloup v Čechách, Česká Lípa

Vlakové spojení:
není

Stručně z historie:
Lékař a vlastivědec Dr. Franz Hantschel je doposud nejslavnějším chotovickým rodákem. Své rodné vsi věnoval v roce 1880 dílko „Bad Kottowitz bei Haida und seine Umgebung“, a přestože je to již práce letitá, můžeme v ní nalézt základní údaje k historii a pamětihodnostem obce, která kdysi proslula svými lázněmi. Vznik Chotovic (původně zřejmě nazývaných „Kotvice“) klade Hantschel do souvislosti se založením hradu Sloup (něm. Bürgstein). V polovině 15. století náležely ke zboží pihelského panství, v polovině 17. století se ves Chotovice stala součástí sloupského panství Kolovratů. Jejich potomci – Hroznatové z Kokořova prodali panství Kinským. První zmínka o obci se nachází v Dvorských deskách k roku 1455 („piscina juxta villam Kotwicze“). Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, od 18. století si místní přivydělávali, tak jako jinde v okolí, zušlechťováním skla. Později místní sedláci zásobovali mléčnými výrobky a masem nedaleké centrum sklářské výroby – Nový Bor. V roce 1880 žilo v Chotovicích 421 německy hovořících obyvatel. Svým katastrem se Chotovice dotýkají území Nového Boru v části Nové Chotovice, které v roce 1924 splynuly s městem jako část Hřebenka. Kromě Nových Chotovic, které měly ještě část „Neu-Italien“ (Nová Itálie), náleží k obci samota zvaná Skála (něm. Steinewand) při silnici z České Lípy do Nového Boru. Nad ní se tyčí Chotovický vrch (Kottowitzer Berg či Kasperberg). Obcí protéká Chotovický potok (Kottowitzer Bach). Roku 1838 založil místní sedlák Wenzel Helzel v obci jednoduché lázně, které využívaly pramen železité vody a rašeliny těžené v okolí Červeného rybníka (Rotteich) u Pihelu. Časem se lázeňské zařízení, kde se léčila zejména chudokrevnost (blednička) a revmatismus, velice rozrostlo, nemocným byl k dispozici nevelký park ozdobený nezbytnými trpaslíky a vyhledávaná restaurace. Lázně byly v Chotovicích provozovány do roku 1945. Počátky místního školství se datují již ke konci třicetileté války, vlastní školní budova byla slavnostně otevřena 5. května 1886 a vyučování v ní skončilo krátce po druhé světové válce. Jedinou stavební památkou v obci je kaple Navštívení Panny Marie vystavěná roku 1776.

Rekreace - sport - výlety:
Obec leží v kopcovitém terénu, uprostřed lesů. Řada turistických stezek nabízí tu nejkrásnější turistiku.

Stravování a ubytování:
Chotovická hospůdka u lázní

Historické zajímavosti:
Franz Hantschel, MUDr. (4.10.1844 Chotovice u Nového Boru – 23. 2. 1940 Vídeň). Vystudoval ve Vídni a stal se vojenským lékařem, od roku 1879 působil jako praktický lékař v České Lípě a intenzívně se věnoval vlastivědné činnosti. Je autorem několika vlastivědných publikací (např. Heimatkunde des politischen Bezirkes B.-Leipa, nepřekonaný Nordböhmischer Touristen-Führer) a mnoha článků nejrůznější regionální tematiky. Jako první sestavil v roce 1897 přehled všech tehdy známých archeologických lokalit v severních Čechách. Byl čelním představitelem Severočeského Exkursionsklubu (Nordböhmischer Excursions-Club) a po určitou dobu redigoval jeho časopis Mitteilungen. Vlastivědou rodného kraje se zabýval i po přestěhování do Prahy v roce 1892 a v kontaktu zůstal ještě dlouho po svém odchodu do Rakouska v roce 1907.