Aktuality

Slavnostní otevření budovy Technického zázemí

Dne 19.4.2014 se od 11:30 hodin uskuteční slavnostní otevření budovy Technického zázemí pro sportovně rekreační trasy.

Všichni jste srdečně zváni!

Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku

Pozvánka na slavnostní otevření budovy Technického zázemí na Polevsku

Připojení k aktivitám Záchrany Lužických hor

Svazek obcí Novoborska se připojil k aktivitě "Lužické hory a jejich záchrana před realizací záměru společnosti ČEZ v podobě výstavby nového vedení VVN 110kV stožáry tímto územím!"
Více podrobností o průběhu této aktivity můžete sledovat na stránkách http://110.novoborsko.cz.

Ing. Petra Draboňová - manažerka svazku

Lužické a Žitavské hory bez hranic

Lužické hory a Žitavské hory bez hranic / Lausitzer und Zittau Gebirge ohne Grenzen

0553.00/020511/CZ.4/1/03

Svazek obcí Novoborska a obec Oybin se dlouhodobě zaměřují na rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti Lužických a Žitavských hor. V rámci projektu „Lužické hory a Žitavské hory bez hranic“ byl vytvořen informační materiál s nabídkou turistických cílů společného území. Materiál byl vytištěn v počtu 5000 ks v českém jazyku a 3000 ks v německém jazyku.

Komunitní plán sociálních služeb

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed