Aktuality

Údržba Lužickohorské magistrály

Díky finanční podpoře ve výši 300.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje byla v zimní sezóně 2019/2020 umožněna údržba tras Lužickohorské magistrály a navazujících tratí. V rámci údržby magistrály byly před zimní sezónou provedeny úpravy terénu (především zpevnění cest, odvodnění) a prořezávání dřevin. V zimním období byly finanční prostředky použity na technickou údržbu skútrů a stopaře pro výrobu běžeckých stop, válcování tratí a úpravu cest po těžbě v lesích.

Strategie financování sociálních služeb

Na webových stránkách "Sociální služby na Novoborsku bez bariér" byla uveřejněna nově zpracovaná Strategie financování sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska.

Více informací zde: http://bezbarier.novoborsko.cz/strategie-financovani-socialnich-sluzeb-o...

Strategie financování sociálních služeb

Vybudování a obnova veřejného osvětlení v Novoborsku

Díky dotaci z rozpočtu Libereckého kraje z Programu obnovy venkova byl úspěšně dokončen projekt na vybudování a obnovu veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách Svazku obcí Novoborska. Do projektu se zapojily obce Svor, Slunečná, Radvanec, Sloup v Čechách, Skalice u České Lípy, Nový Oldřichov, Kunratice u Cvikova, Okrouhlá, Prysk a Svojkov. Celková výše dotace byla 1.000.000,- Kč, která činila 50% podíl na celkových výdajích projektu.

Realizace v Kunraticích u Cvikova
Realizace v Novém Oldřichově

Příprava 4. komunitního plánu sociálních služeb

V rámci chystaného komunitního plánu sociálních služeb jsme připravili dotazník k přípravě plánu. Hlavním podkladem pro komunitní plán budou potřeby a podněty od občanů Novoborska.

Více informací o dotazníku: http://bezbarier.novoborsko.cz/dotaznik

Údržba Lužickohorské magistrály

Díky finanční podpoře ve výši 350.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje byla v zimní sezóně 2018/2019 umožněna údržba tras Lužickohorské magistrály a navazujících tratí. Pravidelná údržba zahrnovala úpravu terénu, prořezávání dřevin, technickou údržbu skútrů a stopaře pro výrobu běžeckých stop, válcování tratí a úpravu cest po lesní technice. Na katastrálním území Novoborska se na údržbě tras v délce víc jak 100 km podíleli OREL jednota Okrouhlá, SKI Polevsko. SK Polevsko, Obec Prysk, Obec Nový Oldřichov a Město Cvikov.

Rolbování - Polevsko
Rolbování - Polevsko
Úprava běžeckých stop
Úprava běžeckých stop

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte?

Máte hodinu volného času týdně a rádi někomu pomáháte ?
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem důchodců ve Sloupu v Čechách p.o., hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky, doprovázení apod.). V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 10.4. 2018 od 16. do 17.30 hod ve výše uvedeném Domově (Benešova č.1 – zámek Kinských) – zadní objekt v parku.

Údržba Lužickohorské magistrály

Svazek obcí Novoborska dlouhodobě udržuje ve spolupráci s obcemi svazku a organizací Ski Polevsko a Sportovním areálem Polevsko zimní běžecké tratě v Lužických horách.

Aktuálně je udržováno 110 km, vše probíhá ve spolupráci s obcemi svazku a výše uvedenými sportovními organizacemi za finanční podpory Libereckého kraje.

Kompostéry pro Novoborsko

Svazek obcí Novoborska získal v roce 2017 dotační prostředky na projekt Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku, jehož hlavní aktivitou bylo pořízení kompostérů pro občany zapojených členských obcí svazku.

Informační zpravodaj Svazku obcí Novoborska

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vydal Svazek obcí Novoborska třetí číslo Informačního zpravodaje. Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství.

Termín dalšího vydání zpravodaje: jaro 2018.

Seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace.

Termíny pro naši oblast:

Nový Bor, 11.10.2017, 15-17 hod.
Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost zastupitelstva 3. patro.

Česká Lípa, 23.10.2017, 15-17 hod.
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 1, zasedací místnost.

Program semináře:
JAK VYPLNIT ŽÁDOST O DOTACI
JAKÉ PŘÍLOHY DOLOŽIT
DOKLADY POTŘEBNÉ K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
DOTAZY A KONZULTACE

Více informací:

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed