Aktuality

Kompostéry pro Novoborsko

Svazek obcí Novoborska získal v roce 2017 dotační prostředky na projekt Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku, jehož hlavní aktivitou bylo pořízení kompostérů pro občany zapojených členských obcí svazku.

Informační zpravodaj Svazku obcí Novoborska

V rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, vydal Svazek obcí Novoborska třetí číslo Informačního zpravodaje. Obsahem zpravodaje jsou informace o uvedeném projektu, novinky z činnosti Svazku obcí Novoborska, ale také odborné poradenství.

Termín dalšího vydání zpravodaje: jaro 2018.

Seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

Krajský úřad Libereckého kraje pořádá informační semináře pro žadatele o kotlíkové dotace.

Termíny pro naši oblast:

Nový Bor, 11.10.2017, 15-17 hod.
Městský úřad, nám. Míru 1, zasedací místnost zastupitelstva 3. patro.

Česká Lípa, 23.10.2017, 15-17 hod.
Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 1, zasedací místnost.

Program semináře:
JAK VYPLNIT ŽÁDOST O DOTACI
JAKÉ PŘÍLOHY DOLOŽIT
DOKLADY POTŘEBNÉ K VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU
DOTAZY A KONZULTACE

Více informací:

Sociální služby na Novoborsku bez bariér

Svazek obcí Novoborska bude v blízké době uskutečňovat projektový záměr, jehož cílem je koordinace procesu plánování sociálních služeb na Novoborsku a zajištění jejich financování. Žádost o dotaci byla v rámci Operačního programu zaměstnanost podpořena a získaná podpora ve výši 1 163 987,50 Kč tvoří 95 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Kompostéry pro Novoborsko již brzy!

Od první zprávy o připravovaném záměru přispívajícího ke zlepšení třídění odpadu v domácnostech na Novoborsku uplynula již delší doba a záměr dostal díky činnosti Svazku obcí Novoborska reálnější podobu. Žádost o dotaci na dodávky kompostérů pro domácnosti v devíti obcích Novoborska byla v rámci programu OPŽP podpořena Státním fondem životního prostředí, a tak se mohou těšit téměř v patnáctistech domácnostech NAPŘÍČ NOVOBORSKEM na nové kompostéry o objemu 675 – 2000 l.

Cestujeme Novoborskem

Zajímá Vás, jak vypadají obce Novoborska z výšky? Svazek obcí Novoborska nechal zpracovat jedinečnou prezentaci obcí pořízenou leteckými záběry (tzv. dronem). Jednotlivá místa jsou mezi sebou propojená a obsahují doprovodnou textovou informaci o dané lokalitě.

Prezentaci si můžete prohlédnout na webových stránkách Svazku obcí Novoborska:
www.virtualne-obcemicr.cz/novoborsko

Foto: Obec Mařenice

Burza nápadů – dvě země, mnoho nápadů, nová partnerství

V roce 2017 se Svazek obcí Novoborska podílel na realizaci projektu "Burza nápadů - dvě země - mnoho nápadů - nová partnerství", jehož cílem je vytvořit nová partnerství mezi subjekty v oblasti cestovního ruchu na našem území a v Horní Lužici.

Hlavním koordinátorem projektu je marketingová společnost Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH se sídlem v Bautzenu.

Fotografická soutěž "Krásy Lužických hor 2"

S letními měsíci máme pro Vás další vlnu fotografické soutěže "Krásy Lužických hor". Pravidla jsou jednoduchá:

1. místo - autor Petr Germanič - Svítání u kapličky (Sloup v Čechách)
2. místo - Jiří Hotař - makrofotografie
3. místo - Marek Jirsák - Panská skála

Svazek obcí Novoborska patří mezi úspěšné žadatele o dotace

Ani během letních měsíců nezahálíme - v současné době máme kromě běžné agendy, která je spojená s chodem svazku obcí, na starosti realizaci několika projektů podpořených různými dotačními tituly. Zde je přehled projektů v realizaci:

1.) Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (Centra společných služeb) - dotace z Evropského sociálního fondu, projekt vede Svaz měst a obcí ČR

2.) Předcházení vzniku odpadů v Novoborsku (Kompostéry pro Novoborsko), dotace z Operačního programu životního prostředí

Lužické hory, foto Marek Jirsák

Česko-německý workshop "Zapomenutá místa - mediální stezka Polevsko"

Ve dnech 28. 9. - 1. 10. 2017 se uskuteční workshop "Zapomenutá místa - mediální stezka Polevsko", jehož cílem je poznávat okolí obce Polevsko. Kromě objevování nádherné přírody bude dalším tématem i místní historie. Účastníky čeká aktivní a kreativní práce s německým i českým jazykem, během níž vzniknou krátké mediální příspěvky (audio, video). Ty budou poté sloužit veřejnosti v rámci naučné stezky kolem Polevska. Znalost německého jazyka není nutná - akce bude tlumočena.

Pozvánka na workshop

Stránky

Přihlásit se k odběru Front page feed