Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Verze pro tisk

Novoborská sklářská škola vznikla v roce 1870 v důsledku potřeby odborné přípravy žáků pro místní sklářské výrobce. Její kořeny však sahají až do roku 1763, kdy bylo v tehdejší Haidě otevřeno piaristické kolegium pro vzdělávání sklářských výrobců, obchodníků a exportérů. V příštím roce tedy oslaví novoborské sklářské školství krásných 250 let své existence. V běhu času zde působila řada vynikajících pedagogů, výtvarníků a technologů – z německých jmenujme alespoň Heinricha Strehblowa či Alexandra Pfohla, z poválečného období Stanislava Libenského či dodnes se školou spolupracujícího Vlastimila Pospíchala. Po celou dobu své existence její vývoj a proměny reagovaly na aktuální situaci ve sklářství. V současnosti je škola ojedinělým komplexem sklářského vzdělávání, kde se v rafinačních dílnách a školní huti společně učí řemeslníci, středoškoláci a také budoucí diplomovaní specialisté oboru
VOŠ Tvorba uměleckého skla, jehož umělecké vedení je od roku 2010 svěřeno ak. mal. Milanu Handlovi.

Vyšší odborná škola sklářská byla otevřena v roce 1996 jako kvalitativní rozšíření dosud zde poskytovaného středního sklářského vzdělání. Výuka praktická, teoretická, výtvarná i jazyková je orientována tak, aby absolvent byl vyhledávaným specialistou pro potřeby sklářských ateliérů, dílen a firem s individuální a řemeslně vysoce kvalitní produkcí. Atraktivita tohoto oboru je od letošního roku povýšena účastí školy v projektu reg.č.CZ.1.07/2.1.00/32.0047 „ Prohlubování kvality výuky VOŠ sklářské zajištěním individuálních odborných praxí studentů u zaměstnavatelů, zavedením anglického jazyka do výuky odborných předmětů a praxí a rozšířením nabídky vzdělávání o kombinovanou formu“, financovaném z prostředků EU a státního rozpočtu. V současné době na škole studuje několik cizinců a s postupným zaváděním anglického jazyka do výuky se jejich počet bude nadále zvyšovat.

1. září 2008 začala další etapa v rozvoji školy znovuotevřením novoborského Gymnázia. Jeho první absolventi odmaturovali v letošním roce, a přestože se museli poprat se státními maturitami, odmaturovali výtečně – se 100% úspěšností, z toho například jen v anglickém jazyce téměř polovina studentů volila vyšší úroveň maturitní zkoušky.

Tím však rozšiřování oborové nabídky školy nekončí. Počínaje školním rokem 2011/2012 byly na škole otevřeny další dva studijní maturitní obory, a to Design interiéru, zaměřený na tvorbu a konstrukci nábytku s přesahem do sklářské tvorby a obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, který na našem okrese dosud chyběl. Na jejich hodnocení je zatím brzy, studenti jsou teprve ve 2. Ročníku, ale zájem o tyto obory svědčí o tom, že naše volba byla správná.

PaedDr. Ilona Jindrová